Om oss

dsc_5960
Tredriver i Rogaland:

Kristin Bryne-Sandvik er Tredriver i Rogaland og prosjektleder for «Klimasmarte Bygg 2018-2022».

Kristin Bryne-Sandvik er utdannet byggdesign ingeniør og miljøleder. Hun har i en årrekke arbeidet med bærekraftig byggeri og bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg til sin stilling som Tredriver i Rogaland er hun ansatt i Veni AS som konsulent i bærekraft med hovedfokus på sirkulærøkonomi og miljøsertifisering av bygg – BREEAM og WELL.

Tredriveren skal gjennom prosjektet Klimasmarte Bygg 2018-2022 bidra til bærekraftig byggeri og økt bruk av tre på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ. En tredriver bidrar til å øke kunnskap og kompetanse om bruk av tre. Til tross for at det er økning i trebruken på landsbasis, er det fortsatt store kunnskapshull som en tredriver kan bidra med å fylle. Slik kan private og offentlige aktører bli trygge på bruken av tre, og dermed etterspørre materialet i større grad. Dette kan dermed skape et marked og bidra til økt verdiskaping og sysselsetting på sikt.

Tredriveren er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk i regi av Innovasjon Norge. Det finnes en Tredriver i nesten alle fylker i Norge. I dette nettverket sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser. Her finner dere kontaktopplysninger til de andre tredriverene i Norge: Tredriverer i Norge  

Kristin hører svært gjerne fra alle som er interesserte i bærekraftig byggeri. Hva er viktig å formidle her i regionen? Hvilke prosjekter pågår i dag og hvilke kommer i morgen? Hvordan kan vi sammen bidra til verdiskaping innenfor bærekraftige utvikling, sirkulær økonomi og bioøkonomi?

Prosjektet

Klimasmarte Bygg 2018-2022
«Klimasmarte Bygg 2018-2020» - en del av tredriversatsingen i Norge.
Økt bruk av tre har fått et stort fokus i løpet av de siste årene. Tre kan i mange tilfeller erstatte mer klimabelastende materialer, og blir stadig mer etterspurt. Norge har i løpet av få år tatt store steg i bruken av tre både innen boliger og i næringsbygg, blant annet studentboliger, helsebygg og skoler, noe som har vekket oppmerksomhet også internasjonalt. Gjennom nasjonale og regionale meldinger, planer og strategier, legges det opp til økt bruk av tre som en del av Norges klimapolitikk. Dette tydeliggjør det offentliges mulighet og ansvar til å lede an i satsingen på økt bruk av tre.
 
Prosjektet skal legge grunnlaget for en varig ordning, der tredriveren tilbyr rådgivning om bruk av tre og andre klimasmarte løsninger som er etterspurt i både det offentlige og private markedet.

De overordna målene er;
- Økt bruk av tre i private og offentlige næringsbygg (eksempelvis kontorlokaler, sykehjem, skoler, landbruksbygg o.l.)
- Økt kompetanse om bruk av tre gjennom offentlige anskaffelser
 
Prosjekters gjennomføringsstrategi er basert på erfaringsutveksling, kompetanseheving med videre formidling, arrangering av seminar og studieturer, innlegg og foredrag samt direkte kontakt med offentlige og private byggherrer.

I 2020 ble prosjektet besluttet viderført til 2022.

Prosjektsøknaden finnes inn under publikasjon
 
Prosjektet er finansiert av Rogaland Treforum, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland Fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Prosjekteier 
Rogaland Treforum
Prosjektansvarlig
Svein Myklebust,
svein@pretre.no

Prosjektleder (50%)
Tredriver i Rogaland
Kristin Bryne-Sandvik
kristin@byggitre.no

Samarbeidspartner
Grønn By 
Elin Schanche
elin@gronnby.no

Styringsgruppe;

Rogaland Treforum
Svein Myklebust, 
​svein@pretre.no

Rogaland Skognæringsforum
Olaf Gjedrem
olaf@gjedrem.com

Rogaland fylkeskommune
Heidi Skifjell
heidi.skifjell@rogfk.no

Fylkesmannen i Rogaland
Birgit Sundbø Hagalid
bisha@fylkesmannen.no

Innovasjon Norge
Aart-Dirk van Zanten Magnussen
Aart-Dirk.van.Zanten.Magnussen@innovasjonnorge.no
 

Ta gjerne kontakt direkte til styringsgruppa dersom ønskelig.
Tredriver%20prosjekts%C3%B8knad_Page_1