Linker

Publikasjoner, linker og samarbeidsparter

Skal vi lykkes med å redusere utslippene i tråd med togradersmålet må vi erstatte løsninger basert på fossile råvarer med løsninger basert på fornybare råvarer. 
Gjennom nasjonale og regionale meldinger, planer og strategier, legges det opp til økt bruk av tre som en del av Norges klimapolitikk. Dette tydeliggjør det offentliges mulighet og ansvar til å lede an i satsingen på økt bruk av tre. Her finnes rammene for denne politikken.
casey-horner-487085-unsplash
Regjeringens bioøkonomistrategi
Bioøkonomistatsingen
Grønn Materialguide
Gronn-Materialeguide-V2
Markedsanalyse massivtremarkedet i Norge 2017 - 2024
Markedsanalyse 280217-1
Meld. St. 6 - Verdier i vekst, Konkurransedyktig skog- og trenæring
Meld_st_6-verdier i vekst
Meld. St. 22 - Norsk klimapolitikk
Meld_St_21 Norsk Klimapolitikk
Nasjonal strategi for skog- og trenæringen - Skog 22
skog_22_rapport_260115
Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018 - 2030
Strategi for bioøkonomi i Rogaland 20182030
Klimasmarte Bygg 2018-2020 - prosjektsøknad
Tredriver prosjektsøknad
Muligheter med tre- En samling eksempler fra The Bioeconomy Region
Muligheter med tre
Her har vi samlet linker som kan være nyttige i søken etter kompetanse om bygg i tre. 
bg6
Her er noen av samarbeidspartnerne til Klimasmarte Bygg 2018-2020
jeremy-holden-6854-unsplash
Grønn By
PRETRE - Jæren treteknikk
Riska Sagbruk
Bygg i tre - Telemark, Buskerud og Agder