Landbruksbygg - Matningsdal

Ny driftsbygning med kortreist tømmer levert av Riska Sagbruk for Matningsdal-bonden Johan Tjåland.
Vinner av Hå kommune sin byggeskikkpris 2021
Landbruksbygg Matningsdal 70 - Hå kommune