Kontor - Nybygg Lyse Elnett

Nybygget til Lyse Elnett bygges i massivtre og miljøsertifiseres i henhold til BREAAM-NOR. Prosjektet skal ha en miljøvennlig, bærekraftig og teknologisk profil. Ferdigstilles høsten 2021

Tiltakshaver; Base Property
Entreprenør; Backe Rogaland 
Arkitekt; Saaha 

Mer om prosjeket her;
Kontor - Nybygg Lyse Elnett, Sandnes