Vindmøllebakken

Vindmøllebakken er et bofelleskap som er bygget i tre. Ferdigstillelt desember 2018.
Vindmøllebakken er det først Gaining by Sharing prosjektet som er realisert.

Byggherre: Kruse Smith Eiendom, Helen & Hard arkitekter og Indigo Vekst AS
Utbygger: Kruse Smith
Prosjektgruppe: Kruse Smith Eiendom, Helen & Hard arkitekter, Gaia Trondheim


Les mer om prosjektet her; 
Vindemøllebakken i Stavanger - bofelleskap